AIS ออกแถลงด่วน เหตุสัญญาณล่ม

วันที่ 10 พฤษพาคม กลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ส่งหนังสือขออภัย เหตุอินเตอร์เน็ตเครือข่าย AIS เกิดเหตุขัดข้อง ระบุว่า เอไอเอส ขออภัยปัญหาการใช้งาน พร้อมชดเชยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

จากกรณีที่เกิดปัญหาใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางพื้นที่ ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 นั้น บริษัทฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และใคร่ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า โดยทีมวิศวกรได้เข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นที่ผ่านมา

และเพื่อเป็นการขออภัยและชดเชยให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีข้างต้น บริษัทฯจะมีการดำเนินการดูแลการใช้งานสำหรับลูกค้า ทั้งสำหรับท่านที่ใช้แพคเกจ Unlimited และลูกค้าท่านที่ใช้แพคเกจประเภทอื่นๆ โดยบริษัทฯจะทยอยส่ง SMS เรียนแจ้งลูกค้าถึงรายละเอียดการชดเชย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯยินดีที่จะเข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับ กสทช. ตามที่ได้มีการแจ้งผ่านสื่อมวลชนตามช่วงเวลาที่กำหนด”