การไฟฟ้าเผยเอง เปิดแอร์ยังไง ให้ประหยัดไฟสุด รู้งี้ทำตั้งนานแล้ว

การไฟฟ้าแนะนำ วิธีเปิดแอร์ให้ประหยัด เปิดแอร์ 26 °C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24 °C ให้เปิดพัดลมพร้อม ๆ กับเปิดแอร์ จะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้อีก

ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง

ไม่ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

ในช่วงอากาศร้อน ให้ตั้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น เมื่อได้ความเย็นในระดับที่ต้องการแล้ว สามารถลดความเร็วพัดลมแอร์ในระดับปกติได้เลย และหากเปิดพัดลมช่วยจะทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายยิ่งขึ้น

ตั้งเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

รู้หรือไม่ ? แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม. กำลังไฟฟ้า 950 วัตต์ ใช้งานตลอด 9 ชม. ในสภาพอากาศร้อน จะใช้ไฟมากถึง 133.38 หน่วยต่อเดือน

ด้วยความปรารถนาดีจาก MEA