วันขึ้น ๑๕ ค่ำ ฤกษ์สวดบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน ชีวิตติดขัดจะดีขึ้น

ผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณ นอกจากไหว้สักการะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละแห่งแล้ว หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน ถ้ามีผ้ายันต์ หรือองค์ลอย ตามข้อปฏิบัติ ดังนี้

ข้อปฏิบัติการ บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

ให้ทําในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ

อาบน้ำชําระร่างกายให้สะอาด แต่งกาย สุภาพ

กล่าวสมาทานศีล ๕ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

จุดธูป ๙ ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ ๑ พวง ตั้งนะโม ๓ จบ

สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๙ จบ

ทําสมาธิ อธิษฐานขอพร จากนั้นแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน

ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง

อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมะหาราชิกา

ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ

พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวัณโณ นะโม พุทธายะ

(๙ จบ)

เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น