2 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เดือนมกราคม 2567

ธนาคารหลายแห่งยังคงพัฒนาระบบเพื่อให้การบริการกับลูกค้าได้ดีขึ้นโดยแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 มีธนาคารไหน กระทบการทำธุรกรรมอะไรบ้าง

ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB Connect ขอแจ้งปิดปรับปรุงการให้บริการเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง เวลา 03.00 น. ของวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับบริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกจากบัญชี และไม่สามารถตอบคำถามยอดคงเหลือต่างๆได้

ขออภัยในความไม่สะดวก

ธนาคารกรุงไทย

แจ้งลูกค้าของธนาคารว่า เพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารจะปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ แอปฯ Krungthai NEXT

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 01.00 - 05.00 น.

กรุณาวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111

ธนาคารกรุงไทย ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว