WHO เตือนด่วน โควิดสายพันธุ์ใหม่ JN.1 แพร่ระบาดหนัก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุให้โควิดโอมิครอนสายพันธุ์ JN.1 เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ หรือ VOI ปัจจุบันนี้พบ JN.1 แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงอินเดีย จีน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณชนยังอยู่ในระดับต่ำและวัคซีนในปัจจุบันยังสามารถป้องกันได้ แต่ก็เตือนว่าในช่วงฤดูหนาวนี้ โควิดและการติดเชื้ออื่น ๆ จะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น

สำหรับการติดเชื้อของไวรัสตัวอื่น ๆ นั้นได้แก่ไข้หวัดใหญ่, ไวรัส RSV ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดบวมในเด็ก ที่ยังมีการแพร่ระบาดในซีกโลกเหนือ ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ หรือ CDC ระบุว่า ปัจจุบันนี้ JN.1 เป็นสายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อเร็วที่สุดในสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ถึง 29 ของการติดเชื้อ