Toyota ประกาศเรียกคืนรถยนต์ 570,000 คันในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เพจTechHangoutได้เผยข้อความว่า Toyota China และบริษัทร่วมทุนสองแห่งของ Toyota ในจีน คือ FAW Toyota และ GAC Toyota จะเรียกคืนรถยนต์ประมาณ 570,000 คันที่ผลิตระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยรถยนต์ที่จะถูกเรียกคืนได้แก่

- FAW Toyota Motor เรียกคืนรถยนต์ Corolla บางคันที่ผลิตระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2019 ถึง 11 กรกฎาคม 2023 รวมทั้งหมด 350,021 คัน

- GAC Toyota Motor เรียกคืนรถยนต์ Highlander บางคันที่ผลิตระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2018 ถึง 14 มกราคม 2022 รวมทั้งหมด 157,458 คัน

- Toyota Motor (China) Investment เรียกคืนรถยนต์ RX นำเข้าบางคันที่ผลิตระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2018 ถึง 6 กันยายน 2022 รวมทั้งหมด 68,434 คัน รถยนต์ที่ถูกคืนเกิดสาเหตุความทนทานต่อแรงดันภายในปั๊มน้ำมันแรงดันสูงไม่เพียงพอ และอาจเกิดการสึกหรอภายใน ซึ่งอาจนำไปสู่รอยร้าวในชิ้นส่วนเชื่อมของปั๊มน้ำมันได้ ในกรณีที่รุนแรง น้ำมันเชื้อเพลิงอาจรั่วไหลจากรอยแตกได้ หากสัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟภายนอก อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้

ในขณะเดียวกัน การรั่วไหลและระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เกิดอันตรายจากการปล่อยมลพิษได้เช่นกัน ทั้ง FAW Toyota Motor, Toyota Motor และ Toyota Motor (China) Investment จะตรวจสอบปั๊มน้ำมันแรงดันสูงสำหรับรถยนต์ภายในขอบเขตการเรียกคืนให้แบบฟรีๆ และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้วยปั๊มน้ำมันแรงดันสูงให้ใหม่ เพื่อขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงในการปล่อยมลพิษข้างต้น

ขอบคุณที่มาcarnewschina