รีบทำก่อนสิ้นปี ทำมาหากินไม่ขึ้น ชีวิตตกต่ำ เพียงทำสิ่งนี้ ชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

เชื่อว่าในช่วงชีวิตของคนเราก็จะต้องมีช่วงที่ยากลำบาก ทำอะไรก็ติดขัด สำหรับคนไทยแล้วความเชื่อก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน ทำวิธีนี้ชีวิตจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ จุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เป็นหนึ่งในความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อว่าเป็นวิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอขมากรรม สำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองติดขัด ทำอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ เหมือนมีอะไรมาขัดโชคลาภ ราวกับกรรมบังไม่ให้บรรลุผลในสิ่งที่ปรารถนา ก็อาจจะลองใช้วิธีจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจได้ (ถือเป็นความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคล)

จุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง ช่วยเรื่องอะไร? เชื่อว่าการจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เป็นจำนวนธูปที่ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทวดาฟ้าดิน และขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ หลายคนเชื่อว่าการทำเช่นนี้เป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟ้าดินให้รับรู้ในการกล่าวขอขมาและสำนึกผิดในสิ่งไม่ดีที่เราอาจเคยทำไว้ในอดีต ไม่ว่าจะรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวก็ตาม อีกทั้งยังเป็นขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ชีวิตนับจากนี้ ประสบพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง

วิธีจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง เงิน 9 บาท พร้อมบทสวดขอขมากรรม-ถอนคำสาบาน

1. นำธูปจำนวน 16 ดอกมาเตรียมพร้อมไว้ หลังจากนั้น ให้ตั้งนะโม จำนวน 3 จบ

2. กล่าวคำบูชาก่อนเริ่ม จุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง ดังนี้ "อธิษฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า, 16 พรหมมา, 15 ชั้นดิน, 14 ภูมิบาดาล, 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าชื่อ (เอ่ยชื่อและนามสกุลของตัวเอง) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป

ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอานุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณ