พระพยอม แนะ น้องไนซ์ ไปบวชเณร มีโอกาสบรรลุธรรม

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.66 ที่วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พระพยอม กัลยาโณ กล่าวถึงกรณี น้องไนซ์ เปิดคอร์สเชื่อมจิต ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสหวิชาชีพ เขามาตรวจสอบพูดคุยกับน้องไนซ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังหาประโยชน์จากน้องไนซ์หรือไม่ และหากเป็นไปได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของน้องไนซ์ควรจะให้น้องได้บวชเณร เพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา หากน้องไนซ์เป็นเด็กที่มีญาณพิเศษจริงตามที่มีคนกล่าวอ้าง ก็น่าจะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว พ่อแม่หรือผู้ปกครองก็ควรจะดีใจและสนับสนุนจะดีกว่านี้

หากน้องไนซ์คิดจะบวชเณรจริงๆอาตมาก็แนะนำว่าให้หาวัดที่พระมีความรู้ในพระพุทธศาสนาจริงมาคอยช่วยสอนในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ควรจะไปบวชวัดอะไรก็ไม่รู้เพราะถ้าหากบวชวัดที่ไม่มีพระที่มีความรู้จะกลายเป็นพาวัดนั้นเดือนร้อนไปด้วยเพราะคนที่ศรัทธาน้องไนซ์จะแห่กันไปที่วัด และกลายเป็นลาภสักการะ แต่ถ้าหากจะมาบวชที่วัดของอาตมาก็พร้อมจะดูแลสั่งสอนคอยชี้แนะในเรื่องที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา