เช็กเงื่อนไข กู้เงินออมสิน 50,000 บาท แก้หนี้นอกระบบ ผ่อนนาน 5 ปี ใครก็สมัครได้

เมื่อไม่นานมานี้ธนาคารออมสินรับมอบนโยบายตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศเดินหน้า การแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ โดยธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อน จากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งธนาคารเปิดให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน แก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธ.ออมสิน

- ผู้มีสิทธิยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้

- อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

วงเงินกู้ ดอกเบี้ย คนค้ำ สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

- สามารถกู้ได้ วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท

- ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน

- ผ่อนคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

- ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115