เขตจตุจักร สั่ง ห้ามแสดงดนตรี หมอลำ ข้างหมอชิต 2 หลัง

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมนายกษิระ ศรีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บางซื่อ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการจัดแสดงดนตรีหมอลำพื้นที่โล่งข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือขนส่งหมอชิต 2 ระดับเขตจตุจักร ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเสียงดังจากการจัดการแสดงดนตรีหมอลำ

โดยสั่งการให้ยุติการจัดแสดงดนตรีฯ และติดประกาศสำนักงานเขตจตุจักร ระบุว่า เรื่อง ห้ามการประกอบกิจการการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ณ พื้นที่โล่งข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแสดงดนตรี หมอลำในพื้นที่โล่งข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขต อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ส่งเสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนจำนวนมากอย่าง ต่อเนื่อง และการประกอบกิจการการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเช็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดง การสาธารณสุข พ.ศ.6๕๓๕ และต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ จากกรุงเทพมหานครก่อนดำเนินกิจการ

การฝ่าฝืนดำเนินกิจการของผู้ประกอบการถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๓ และ มีโทษตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็น ผ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องง ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งอาจถูกพิจารณาออกคำสั่งปีดหรือห้ามมิให้ใช้สถานที่ดังกสาว ข้างต้นประกอบกิจการเป็นเวลา ๕ ปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะทำงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องการจัดแสดงดนตรี หมอลำพื้นที่โล่งข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ระดับเขตจตุจักร

เรียบเรียง สยามนิวส์