ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ธ.ค.66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 22 ธ.ค.66 บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศ ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ในกลุ่ม น้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันเบนซิน - ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 33.59 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.44 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.78 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.55 บาทต่อลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 43.44 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.94 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันดีเซล (คงเดิม)

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร