ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 ธ.ค.66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 ธ.ค.66 อัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล เช็ก ราคาน้ำมันล่าสุด จาก 3 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell)

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 ธ.ค.66 จากปั๊ม เชลล์ ล่าสุด

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.68 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 ธ.ค.66 จากปั๊ม ปตท. ล่าสุด

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.04 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 ธ.ค.66 จากปั๊ม บางจาก ล่าสุด

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร