ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ธ.ค.66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้256610 ธ.ค.ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา หลังบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

เบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 42.64 บาท

ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.54 บาท (โออาร์)

แก๊สโซฮอล์ 97 ลิตรละ 46.44 บาท (บางจาก)

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 34.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.98 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 32.64 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.79 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 41.24 บาท (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 43.34 บาท (บางจาก)

ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท