สวิตฯ คว้าอันดับ 1 ประเทศดีที่สุดในโลกปี 2023 ส่วนไทยอยู่อันดับ 29 จากทั้งหมด 87 ประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ เว็บไซต์usnewsได้จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยพิจารณาจากคุณภาพชีวิต การประกอบธุรกิจ มรดกทางวัฒนธรรม และอิทธิพลต่อโลก

อันดับที่ 1 สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีทั้งธรรมชาติอันสวยงาม ร่ำรวย รักษาความเป็นกลางมาอย่างยาวนาน จากประวัติศาสตร์ถือว่าการสร้างประเทศนั้นเกิดจากการรวมตัวเพื่อป้องกันภัย และกลายเป็นประเทศที่เป็นอิสระ มีความมั่นคง สงบสุข และมีความก้าวหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งมีการว่างงานต่ำ แรงงานทักษะสูง ฯลฯ

อันดับที่ 2 แคนาดา เป็นดินแดนกว้างใหญ่ ธรรมชาติงดงาม ผู้คนเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ภูมิใจในความหลากหลาย แต่ก็เผชิญกับความท้าทายในการสร้างความสามัคคีในสังคมที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งศิลปิน ประวัติศาสตร์ และระบบปกครองที่ผสมผสานความเป็นประชาธิปไตยกับสถาบันกษัตริย์

อันดับที่ 3 สวีเดน ดินแดนไวกิ้ง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสแกนดิเนเวีย ประวัติศาสตร์ยาวนาน ธรรมชาติงดงาม และสังคมคุณภาพ ชวนมาสัมผัสวิถีชีวิตแห่งสวีเดน สวีเดนสามารถแปลงโฉมจากดินแดนนักรบ เป็นผู้นำด้านสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ระบบสวัสดิการดีเยี่ยม และยังใส่ใจสิ่งแวดล้อม จนก้าวเป็นประเทศต้นแบบที่น่าชื่นชม

อันดับที่ 4 ออสเตรเลีย ดินแดนเก่าแก่ เคยเป็นอาณานิคม สู่การปกครองตนเอง ระบบรัฐสภาผสม มกุฎราชินี ประเทศผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วัฒนธรรมออสเตรเลียผสมผสานจากหลายเชื้อชาติ และมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง อายุขัยเฉลี่ยของประชากรค่อนข้างสูง และเมืองใหญ่ๆ มักติดอันดับเมืองน่าอยู่อาศัย ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันในขณะเดียวกัน ประชาชนออสเตรเลียยังตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

อันดับที่ 5 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ การทหาร และวัฒนธรรม โดยมีอิทธิพลอย่างมากทั่วโลก เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และสื่อบันเทิงระดับโลก

สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 29 จากทั้งหมด 87 ประเทศ

ประเทศไทย ซึ่งแปลว่า ดินแดนแห่งเสรี เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของยุโรป ประเทศที่ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ติดกับคาบสมุทรอินโดจีนกับเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา และมีแขนที่ยื่นออกไปถึงมาเลเซีย

เดิมรู้จักกันในชื่อสยาม ราชอาณาจักรได้รวมเป็นหนึ่งเดียวในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 และกลายเป็นสถาบันกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2475 หลังการปฏิวัติโดยไม่ใช้ความรุนแรง การรัฐประหารที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ ที่เกิดจากการแบ่งแยกพรรคและความคับข้องใจต่อผู้นำ และในปี 2557 รัฐบาลก็ถูกโยนเข้าสู่การปกครองชั่วคราวของทหาร ทหารกล่าวว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2561

ภาคเกษตรกรรมที่สำคัญและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงทำให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเติบโตโดยมีความยากจนและอัตราการว่างงานต่ำ เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้นำในด้านสิ่งทอ ดีบุก และอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและเทคโนโลยีแบบตะวันตกถูกดูดซึมเข้าสู่สังคมพุทธผู้ศรัทธา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก แม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็ตาม พระพุทธรูปปรากฏอยู่ตลอดเวลาใน ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ที่ซึ่งเมืองสมัยใหม่ที่คึกคักและคึกคักตั้งอยู่เคียงข้างกับซากปรักหักพังโบราณ ชายหาดที่ส่องประกายแวววาว และวัดปิดทอง ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของการนวดแผนไทยและอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความสมดุลของรสชาติหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม และเผ็ด

ข้อมูลจากusnews

เรียบเรียง สยามนิวส์