ล่าสุด 'บิ๊กโจ๊ก' ลาสิกขา วันนี้ เผย 9 วันที่ปิดวาจา ทำสำเร็จตามที่ตั้งใจ บวชครั้งนี้ไม่ได้บวช เพราะมีทุกข์ แต่บวชเพราะตั้งใจไว้ว่า หากมีเวลาก็อยากจะมาบวชที่ดินแดนพุทธศาสนา ‎

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลาสิกขาแล้ว เมื่อเวลา 8.49 น. โดยภายในคลิป ระบุว่า ตนเองเดินมาบวช ที่ประเทศอินเดีย พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่านเท่านั้น ไม่ได้เดินทางมาเยอะเพราะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมโดยเมื่อปี 2563 เคยเดินทางมาบวชแล้วครั้งหนึ่ง ความจริงแล้วเรื่องการบวชสำหรับชายไทย หลายคนอาจจะมองว่า บวชเพราะเรามีทุกข์ การบวชเพราะเราไม่ได้รับสิ่งที่เราปรารถนา หรือ เราตกอับ แต่สำหรับตนเองคิดคนละอย่าง ตนเองตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีโอกาสบวช เพราะจบมาจากโรงเรียน ก็ทำงานหนักไม่มีเวลา ในสมัยไปเรียนหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมระดับสูง ก็จัดให้มีการบวช แต่ตนเองก็ติดภารกิจ ไม่สามารถบวชได้ ต่อมา ตนเองได้โอนย้ายไปสำนักนายกฯ จึงเริ่มมีเวลาว่าง จึงตั้งใจที่จะบวชและตนเองคิดว่า เมื่อมีโอกาสบวชแล้ว ตั้งใจจะมาบวชที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คือ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นถิ่นและแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น จึงเดินทางมาที่วัดไทยพุทธคยา โดยที่ไม่รู้จักกับเจ้าอาวาส หรือพระในวัด และหลังจากที่อยู่ในใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ได้เดินทางไปที่ 4 สังเวชนียสถานด้วย ในอนาตคหากมีโอกาส จะกลับมาบวชอีกครั้ง ครั้งต่อไปจะไม่เดินทางไปที่ 4 สังเวชนียสถานแล้ว แต่จะตั้งใจมาบวชปิดวาจาตนเองทำงานให้ประชาชนมาก ติดภารกิจทางโลกเยอะ ปีนี้งานน้อยลงจึงตัดสินใจมาบวช วันนี้ได้ตั้งใจทำในสิ่งที่ต้องการจะทำแล้วคือการปิดวาจา ตั้งใจปฏิบัติที่วัดไทยพุทธคยา และปฏิบัติธรรมที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทุกวัน วันนี้เป็นวันที่ 9 และจะสึกวันนี้ ท่านใดที่รับฟังอยู่ กราบนมัสการพระธรรมโพธิวงศ์ วีรยุทธ วีรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ที่อินเดีย หัวหน้าธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล และขอขอบพระคุณพระครูอุดมโพธิวิเทศ (พระครูณรงค์) เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย