ยื้อไม่ไหว โรงงานดัง เปิดมา 59 ปี ประกาศเลิกจ้างพนักงานทุกคน

วันที่ 22 พ.ย. มีรายงานว่า นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.) ได้ออกประกาศเรื่อง การเลิกจ้างพนักงาน โดยระบุว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มาโดยตลอดตามระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปี บริษัทฯประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯ ได้พยายามหาทางออกเพื่อหลีกเลี้ยงการเลิกจ้างพนักงาน แต่ผลการดำเนินงานยังคงประสบภาวะขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ดังนั้นบริษัทฯมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานทุกท่าน ทั้งนี้พนักงาน ที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.) ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 59 ปี หรือตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 เป็นบริษัทในเครือฉื่อจิ้นฮั้ว ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาชนะอลูมิเนียม และเสาไฟฟ้าตามริมถนนตราจระเข้ มีทุนจดทะเบียน 4,908 ล้านบาท เป็นบริษัทฯ ผลิตเหล็กแท่ง หรือ Billet เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั้งเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กลวดคุณภาพสูง และเหล็กเพลาดำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) ภายใต้สัญลักษณ์ บลกท. ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตประมาณ 400,000 ตัน/ปี บริษัททำการผลิตเองทุกขั้นตอน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด