เปิดเงื่อนไขกู้เงินออมสิน 50,000 บาท แก้หนี้นอกระบบ ผ่อนนาน 5 ปี

ธนาคารออมสินรับมอบนโยบายตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศเดินหน้า การแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ โดยธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อน จากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งธนาคารเปิดให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน แก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่

สำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- มีรายได้

- อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)

- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

- สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115