วิธีอาบแสงจันทร์ซ้อนจันทร์ เสริมโชค เสริมเสน่ห์ให้ตัวเอง 27 พฤศจิกายน 2566 นี้

จันทร์ซ้อนจันทร์ ฤกษ์มงคลทางโหราศาสตร์ เพราะ ดวงจันทร์ หรือ "พระจันทร์" ในทางโหราศาสตร์ มีรูปกายผุดผ่องสวยงาม เกิดจากองค์ศิวะเทพได้เสกเทพบุตรทั้ง 15 ตนห่อด้วยผ้าขาวขึ้นมาเป็น "เทพพระจันทร์" ทำให้มีการพูดจาที่ดี มีเสน่ห์ชวนหลงใหล ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ แค่วันเดียว หรือสองวันเท่านั้น!

วิธีอาบแสงจันทร์ อาบน้ำเพ็ญจันทร์ มีดังนี้

-เตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะที่เหมาะสม เช่น ขัน กะละมัง หรือถังน้ำ วางไว้กลางแจ้ง เพื่อให้แสงจันทร์ส่องกระทบน้ำได้

-เตรียมเทียนไว้หยดลงในน้ำขณะท่องคาถา

-ตั้งจิตให้สงบ

-เมื่อเงาของพระจันทร์ปรากฏในน้ำแล้ว ให้เริ่มท่องคาถาอาบน้ำเพ็ญจันทร์

-ตั้งนะโม 3 จบ "นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ"

-และท่อง "ปุญณะจันโท วิชานันเต วิสุทธิ สาวะโก วะโร พุทโธ สัทธัมมะรังสี มุนิโน มัตถะเกสุภัง" (15 จบ)

-ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่ต้องการ เช่น ขอพรให้เจริญรุ่งเรือง โชคดี มีเสน่ห์ สมหวังในความรัก

-ตักน้ำจากภาชนะที่เตรียมไว้ รดศีรษะ ล้างหน้า ชำระร่างกาย หรือประพรมร่างกาย

เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลเท่านั้น