ด่วน! โอนแล้ว เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 คือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท หรือ จ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ สำหรับกรอบวงเงินที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยคำนึงถึงขอบเขตที่รัฐสามารถรับภาระได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากข้อจำกัดของกรอบวงเงินตามมาตรา 28 ดังกล่าว

โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น ให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 17 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย ความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาทนั้น คาดว่าธ.ก.ส.พร้อมจ่ายภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากมีกระบวนการต้องประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส.อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพ.ย. 2566 นี้ หลังบอร์ดอนุมัติแล้วน่าจะเริ่มได้ทันที สรุปไทม์ไลน์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ล่าสุด

14 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ปลายเดือน พฤศจิกายน 2566 ธกส. ประชุมบอร์ด เพื่อพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566

23 พฤศจิกายน 2566 ธกส. จะมีการประชุมบอร์ดเพื่อสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท โดยคาดว่าจะมีการโอนเงินจำนวน 5 งวด เริ่มโอนงวดแรก 28 พฤศจิกายน 2566

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าบอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้า โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะแถลงรายละเอียดและเปิดงานในวันที่ 28 พ.ย. 2566

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรก จากนั้นเวลา เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การยกระดับการพัฒนาภาคเกษตร ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ตารางเงินโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท

งวดที่ 1 โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท วันที่ 28 พ.ย. 66

ภาคเหนือ เชียงใหม่ น่าน แพร่

ภาคอีสาน อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี

งวดที่ 2 โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท วันที่ 29 พ.ย. 66

ภาคเหนือ ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก

งวดที่ 3 โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท วันที่ 30 พ.ย. 66

ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ลำพูน หนองคาย มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ

งวดที่ 4 โอนเงินเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท วันที่ 1 ธ.ค. 66

ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ยโสธร

งวดที่ 5 โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาทวันที่ 2 ธ.ค. 66 ภาคอีสาน เลย อำนาจเจริญ

ภาคกลาง นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาคตะวันตก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

หลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกรเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบสถานะเกษตรกร

โดยใช้เลขบัตรประชาชนในการล็อกอินเข้าระบบ ผ่านเว็บไซคลิก

ตรวจสอบสถานะโอนเงินไร่ละ 1,000 บาทจากธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์คลิ

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะโอนเงินไร่ละ 1,000 บาท จากธ.ก.ส. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขาธกส./สถานะ ให้ท่านทราบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจากthansettakij